arrowup

ПРОМЯНА В ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КОНКУРС "Създай своята топла CAPPY рецепта"

 • 7.12.2017

  • РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

   • 7. В случай че, наградите от един период не бъдат раздадени поради липса на участници и/или на одобрени рецепти, то оставащата бройка награди ще бъде прехвърлена към следващ период.
 • 14.12.2018

  • РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА

   • 1. От 24.11.2017 г. до 7.01.2018 г., включително, желаещите да участват имат право да направят своя дигитална Cappy рецепта и/или да качат своя авторска топла Cappy рецепта, използвайки наличните графични елементи и функционалности в съответната секция на специално изградения за Конкурса микросайт: www.cappyhot.bg
  • РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА

   • 5. Периоди за участие в Конкурса:

    Период 1: 24.11 – 7.12.2017 г.
    Период 2: 8.12 – 14.12.2017 г.
    Период 3: 15.12 – 21.12.2017 г.
    Период 4: 22.12 – 31.12.2017 г.
    Период 5: 1.01 – 7.01.2018 г.
  • РАЗДЕЛ 6. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

   • 10. Печелившите участници, избрани за механизъм "Генерирай рецепта", ще бъдат общо 350 на брой, избрани по следния начин:
   • За всеки период ще бъдат избирани печеливши посредством електронен жребий на случаен принцип сред всички участници, чиито публикации са одобрени за конкретния период. Ще бъдат изтеглени общо 70 (седемдесет) печеливши за всеки от трите периода или общо 350 печеливши. Наградата за всеки спечелил в Конкурса в механизъм "Генерирай рецепта" ще бъде пакет Cappy напитки. Всеки пакет ще съдържа следните продукти от 1L - Cappy Портокал 100%, Cappy Кайсия, Cappy Касис, Cappy Ябълка, Cappy Ананас, Cappy Домат.
   • 11. Печелившите участници, избрани за механизъм "Добави рецепта", ще бъдат общо 128 на брой
   • В рамките на 7 (седем) работни дни от края на Конкурса сред всички участници, чиито публикации са одобрени, чрез жури ще бъдат избрани общо 4 (четирима) печеливши на голяма награда, която е: създаване на Cappy Hot напитка по рецепта на печелившия от професионален барман, заснемане на клип и промотирането му в социалните медии.

    • Етап 1 – От всички участници в Конкурса за механизъм "Добави рецепта" Жури от 5-ма представители на Организатора ще избере 50 рецепти. Критериите за избор са следните – изготвяне на рецептата по реда, описан в Раздел 5, оригиналност на използваните вкусове и декорации, оригиналност на описанието на начина на приготвяне на рецептата, оригиналност на снимката към рецептата. Рецептите ще бъдат оценявани по скалата от 1 до 10 по посочените по-горе критерии.
    • Етап 2 - Финалният избор от 4 рецепти ще бъде направен от професионален барман. Критериите за избор на печелившите рецепта са - оригиналност на рецептата, оригиналност на снимката към рецептата, сложност на изпълнение, вкусови качества. Професоналният барман също ще оценява рецептите по скалата от 1 до 10 на база на посочните по-горе критерии.

    15 печеливши на награда термос за топли напитки от 500 ml за период 1 от Конкурса. За периоди 2–5 – по 10 бр. Общо 48 броя за цялата продължителност на Конкурса. Печелившите ще бъдат избрани с електронен жребий на случаен принцип сред всички участници, чиито публикации са одобрени за участие през съответния период. Ще бъдат изтеглени общо 48 (четиресет и осем) печеливши за посочената по-горе награда в рамките на Конкурса.

    25 печеливши на награда термометър за чай за всеки един от период 1 от Конкурса. За периоди 2-5 – по 17 бр. Общо 76 броя за цялата продължителност на Конкурса. Печелившите ще бъдат избрани с електронен жребий на случаен принцип сред всички участници, чиито публикации са одобрени за участие през съответния период. Ще бъдат изтеглени общо 76 (седемдесет и шест) печеливши за посочената по-горе награда в рамките на Конкурса.

  • РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

   • Награди за механизъм "Генерирай рецепта":

    Седмична награда: пакет Cappy напитки от 1 L (всеки пакет съдържа следните вкусове - Cappy Портокал 100%, Cappy Кайсия, Cappy Касис, Cappy Ябълка, Cappy Ананас, Cappy Домат) – общо 350 бр. за цялата продължителност (70 бр. за всеки период) на Конкурса.

   • Награди за механизъм "Добави рецепта":

    Първа награда: Създаване на Cappy Hot напитка по рецепта на печеливши от професионален барман, заснемане на клип и промотирането му в социалните медии – общо 4, обявени след края на Конкурса.

    Награди по периоди: Термос за топли напитки от 500 ml – за период 1 - 15 бр., за периоди 2–5 – по 10 бр. Общо 48 броя за цялата продължителност на Конкурса.

    Награди по периоди: Термометър за чай – за период 1 – 25 бр., за периоди 2-5 – по 17 бр. Общо 76 броя за цялата продължителност на Конкурса.

    Първа награда се присъжда чрез избор на жури в Етап 1 и Етап 2. Наградите по периоди се присъждат чрез електронен жребий на случаен принцип, който се тегли след края на всеки период. Един участник може да спечели само една награда от всеки механизъм за целия период на Конкурса или 2 (две) награди от наградите по периоди, както и голяма награда от механизъм "Добави рецепта".

   • Периодите и датите на теглене на печелившите са както следва:

    Период 1: 24.11 – 7.12.2017 г.
    70 награди по периоди от механизъм "Генерирай рецепта"
    15 награди от механизъм "Добави рецепта" (термос за топли напитки от 500 ml)
    25 награди от механизъм "Добави рецепта" (термометър за чай)
    Дата на теглене: 8.12.2017 г.

    Период 2: 8.12 – 14.12.2017 г.
    70 награди по периоди от механизъм "Генерирай рецепта"
    10 награди от механизъм от механизъм "Добави рецепта" (термос за топли напитки от 500 ml)
    17 награди от механизъм от механизъм "Добави рецепта" (термометър за чай)
    Дата на теглене: 15.12.2017 г.

    Период 3: 15.12 – 21.12.2017 г.
    70 награди по периоди от механизъм "Генерирай рецепта"
    10 награди от механизъм "Добави рецепта" (термос за топли напитки от 500 ml)
    17 награди от механизъм "Добави рецепта" (термометър за чай)
    Дата на теглене: 22.12.2017 г.

    Период 4: 22.12 – 31.12.2017 г.
    70 награди по периоди от механизъм "Генерирай рецепта"
    10 награди от механизъм "Добави рецепта" (термос за топли напитки от 500 ml)
    17 награди от механизъм "Добави рецепта" (термометър за чай)
    Дата на теглене: 02.01.2018 г.

    Период 5: 1.01 – 7.01.2018 г.
    70 награди по периоди от механизъм "Генерирай рецепта"
    10 награди от механизъм "Добави рецепта" (термос за топли напитки от 500 ml)
    17 награди от механизъм "Добави рецепта" (термометър за чай)
    Дата на теглене: 08.01.2018 г.

    Голяма награда от механизъм "Добави рецепта"
    Дата на теглене: 17.01.2018 г.

    Имената на печелившите голяма награда от механизъм "Добави рецепта" ще бъдат обявени на 17.01.2018 г. Реализирането на видео клиповете ще бъде направено до края на месец февруари 2018 г.

Официални правила на конкурс "Създай своята топла CAPPY рецепта"

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА

 1. Възложител на конкурса "Създай своята топла Cappy рецепта" ("Конкурс") е "Кока-Кола ХБК България" ЕООД, гр. София 1766, ул. "Рачо Петков Казанджията" 8.
 2. Конкурсът се организира, провежда и администрира от "Амекси" ООД, гр. София 1111, ул. "Христо Максимов" 7 ("Организатор").
 3. Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Конкурса (наречени тук по-долу "Официални правила").
 4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Конкурса на интернет адрес: www.cappyhot.bg
 5. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: www.cappyhot.bg
 6. С включването си в Конкурса участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете им.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА КОНКУРСА

 1. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА

 1. От 24.11.2017 г. до 7.01.2018 г., включително, желаещите да участват имат право да направят своя дигитална Cappy рецепта и/или да качат своя авторска топла Cappy рецепта, използвайки наличните графични елементи и функционалности в съответната секция на специално изградения за Конкурса микросайт: www.cappyhot.bg

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Конкурсът е отворен за участие на всички физически лица, навършили 13 години, с изключение на служителите на "Маккан Ериксон" ООД, "Кока-Кола България" ЕООД, "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД, Coca-Cola Services N.V., "Амекси" ООД, "Смарт Комюникейшънс" ЕООД, рекламните агенции, свързани с Конкурса; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА

 1. Желаещите да участват трябва да се регистрират на www.cappyhot.bg, като предоставят следната информация:
  • Име и Фамилия;
  • Населено място;
  • Адрес;
  • Мобилен телефон;
  • Имейл адрес;
  • Парола.
 2. Декларират, че имат навършени поне 13 години и в случай че са под 18 години, имат родителско съгласие за участие в Конкурса и приемат Официалните правила на Конкурса. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено право да извършват всички действия във връзка с участието в Конкурса.
 3. След успешна регистрация участникът има възможност да се включи в Конкурса, като използва предоставените графични елементи и функционалности в секции "Генерирай рецепта" и/или "Добави рецепта" на www.cappyhot.bg. Публикуваното съдържание се появява в сайта автоматично. Ако Организаторът прецени, че определено съдържание не отговаря на настоящите Официални правила на Конкурса, има правото да го скрие/изтрие от сайта.

Описание на механизъм "Генерирай рецепта":

След успешна регистрация на микросайт: www.cappyhot.bg участникът следва да изпълни следните стъпки:

 1. Да избере вкус. В Конкурса участват следните Cappy напитки – Cappy Портокал 100%, Cappy Портокал, Cappy Праскова, Cappy Кайсия, Cappy Вишна, Cappy Ябълка, Cappy Мултивитамин, Cappy Ананас, Cappy Банан, Cappy Зелена Ябълка, Cappy Ягода, Cappy Касис, Cappy Червен портокал, Cappy Домат;
 2. Да избере подправки /до 5 бр./;
 3. Да избере декорация /1 бр./;
 4. Да прегледа и финализира рецептата си.

Описание на механизъм "Добави рецепта":

След успешна регистрация на микросайт www.cappyhot.bg участникът следва да изпълни следните стъпки:

 1. Да качи снимка на готовата, топла рецепта във формат JPG или PNG с минимална ширина 480 рх до 8 МВ. Снимката трябва да включва следните задължителни елементи – опаковка на използваната в рецептата Cappy напитка, чаша с готовата топла напитка, снимана по начин, който позволява да се види самата напитка и декорация;
 2. Да даде име на рецептата;
 3. Да изброи използваните в рецептата съставки;
 4. Да опише начина на приготвяне;
 5. Да прегледа и финализира рецептата си.

  Всеки потребител може да участва в механизъм "Генерирай рецепта" с до пет одобрени публикации във всеки един от периодите и с до пет одобрени публикации в механизъм "Добави рецепта" за същия или друг период. За всеки нов период, в който иска да се включи, потребителят, трябва да участва с нова публикация, напълно различна от използваната от него в предния/те период/и. В случай, че потребител използва една и съща рецепта два пъти, то тя ще бъде премахната от модератор и няма да участва в тегленето за награди. В случай че двама потребители качат една и съща рецепта, с една и съща снимка, то рецептата и снимката, които са качени първи /като дата и час/ участват в КОНКУРСА, а другите рецепта и снимка няма да бъдат допуснати до участие и ще бъдат премахнати. Периодите са следните:

  • Период 1: 24.11 – 7.12.2017 г.
  • Период 2: 8.12 – 14.12.2017 г.
  • Период 3: 15.12 – 21.12.2017 г.
  • Период 4: 22.12 – 31.12.2017 г.
  • Период 5: 1.01 – 7.01.2018 г.

Механизмът за раздаване на награди е описан в Раздел 7.

РАЗДЕЛ 6. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. За валидно се счита всяко участие на www.cappyhot.bg, при което е генерирана рецепта или е добавена рецепта според изискванията по Раздел 3, Раздел 4 и Раздел 5, и са посочени необходимите данни по Раздел 4, както и което е публикувано на сайта и е било одобрено от страна на Организатора.
 2. Организаторът не носи отговорност за недоставени награди или други настъпили вреди, поради това, че участник е предоставил невалиден телефон за контакт или не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.
 3. Организаторът няма да разглежда изображения и текстове, които:
  • не са авторски;
  • са с порнографско или нецензурно съдържание;
  • не отговарят на изискванията на настоящите Официални правила;
  • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
  • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн и тютюневи изделия, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
  • рекламират политически идеи или съобщения;
  • съдържат някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Изображенията могат да съдържат лична информация, чрез която участникът може да бъде разпознат, в случай че тя/той се е съгласил тази информация да бъде публично оповестена. Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
  • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
  • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
  • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
  • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията Coca-Cola; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
  • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Конкурса, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.
 4. "Кока-Кола България" ЕООД, Възложителят, техни представители и Организаторът си запазват право да не вземат предвид и да изтрият изображенията и текстовете, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някого друг по този въпрос.
 5. "Кока-Кола България" ЕООД, Възложителят, техни представители и Организаторът си запазват право да не вземат предвид и да изтрият изображения, в които присъстват деца на видима възраст под 13 години без придружител на видима възраст над 18 години.
 6. Всички решения на "Кока-Кола България" ЕООД, Възложителят и/или Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
 7. Качените на сайта www.cappyhot.bg рецепти ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи, преди да бъдат одобрени от Организатора.
 8. Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа от момента на качване на съдържанието.
 9. Организаторът не носи отговорност пред трети лица и институции, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай, че с действията си накърняват права и/или законни интереси на трети лица или българското и/или европейското законодателство.
 10. Печелившите участници, избрани за механизъм "Генерирай рецепта", ще бъдат общо 350 на брой, избрани по следния начин:

  За всеки период ще бъдат избирани печеливши посредством електронен жребий на случаен принцип сред всички участници, чиито публикации са одобрени за конкретния период. Ще бъдат изтеглени общо 70 (седемдесет) печеливши за всеки от трите периода или общо 350 печеливши. Наградата за всеки спечелил в Конкурса в механизъм "Генерирай рецепта" ще бъде пакет Cappy напитки. Всеки пакет ще съдържа следните продукти от 1L - Cappy Портокал 100%, Cappy Кайсия, Cappy Касис, Cappy Ябълка, Cappy Ананас, Cappy Домат.

 11. Печелившите участници, избрани за механизъм "Добави рецепта", ще бъдат общо 128 на брой, избрани по следния начин:
  • В рамките на 7 (седем) работни дни от края на Конкурса сред всички участници, чиито публикации са одобрени, чрез жури ще бъдат избрани общо 4 (четирима) печеливши на голяма награда, която е: създаване на Cappy Hot напитка по рецепта на печелившия от професионален барман, заснемане на клип и промотирането му в социалните медии.
   • Етап 1 – От всички участници в Конкурса за механизъм "Добави рецепта" Жури от 5-ма представители на Организатора ще избере 50 рецепти. Критериите за избор са следните – изготвяне на рецептата по реда, описан в Раздел 5, оригиналност на използваните вкусове и декорации, оригиналност на описанието на начина на приготвяне на рецептата, оригиналност на снимката към рецептата. Рецептите ще бъдат оценявани по скалата от 1 до 10 по посочените по-горе критерии.
   • Етап 2 - Финалният избор от 4 рецепти ще бъде направен от професионален барман. Критериите за избор на печелившите рецепта са - оригиналност на рецептата, оригиналност на снимката към рецептата, сложност на изпълнение, вкусови качества. Професоналният барман също ще оценява рецептите по скалата от 1 до 10 на база на посочните по-горе критерии.
  • 15 печеливши на награда термос за топли напитки от 500 ml за период 1 от Конкурса. За периоди 2–5 – по 10 бр. Общо 48 броя за цялата продължителност на Конкурса. Печелившите ще бъдат избрани с електронен жребий на случаен принцип сред всички участници, чиито публикации са одобрени за участие през съответния период. Ще бъдат изтеглени общо 48 (четиресет и осем) печеливши за посочената по-горе награда в рамките на Конкурса.
  • 25 печеливши на награда термометър за чай за всеки един от период 1 от Конкурса. За периоди 2-5 – по 17 бр. Общо 76 броя за цялата продължителност на Конкурса. Печелившите ще бъдат избрани с електронен жребий на случаен принцип сред всички участници, чиито публикации са одобрени за участие през съответния период. Ще бъдат изтеглени общо 76 (седемдесет и шест) печеливши за посочената по-горе награда в рамките на Конкурса.
 12. Един участник може да спечели само една награда (термос за топли напитки от 500 ml или термометър за чай) от механизъм "Добави рецепта" и пакет Cappy продукти от 1L от механизъм "Генерирай рецепта" за целия период на Конкурса, както и голяма награда от механизъм "Добави рецепта".

  Пример: За целия период на Конкурса един потребител може да спечели 1 бр. термос за топли напитки от 500 ml или 1 бр. термометър за чай, 1 бр. пакет Cappy продукти от 1L и голяма награда от механизъм "Добави рецепта".

 13. Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 60 работни дни, след обявяването на имената на печелившите на сайта. Доставката ще бъде направена на посочения от печелившите адрес за доставка. Организаторът на Конкурса не носи отговорност за доставка на награда, при условие че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или не кореспондиращ, непълен или неточен адрес за получаване на наградата, или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.
 14. В случай че награда бъде спечелена от Участник, който е навършил 13, но не и 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител с подписана декларация от неин/негов (на печелившия) родител/настойник. В случай на липса на такова приемане награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.
 15. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.
 16. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер, лична карта номер и дата на издаване) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва да предостави на куриера изцяло попълнен протокол.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Наградите в Конкурса са, както следва:

  Награди за механизъм "Генерирай рецепта":

  • Седмична награда: пакет Cappy напитки от 1 L (всеки пакет съдържа следните вкусове - Cappy Портокал 100%, Cappy Кайсия, Cappy Касис, Cappy Ябълка, Cappy Ананас, Cappy Домат) – общо 350 бр. за цялата продължителност (70 бр. за всеки период) на Конкурса.

  Награди за механизъм "Добави рецепта":

  • Първа награда: Създаване на Cappy Hot напитка по рецепта на печеливши от професионален барман, заснемане на клип и промотирането му в социалните медии – общо 4, обявени след края на Конкурса.
  • Награди по периоди: Термос за топли напитки от 500 ml – за период 1 - 15 бр., за периоди 2–5 – по 10 бр. Общо 48 броя за цялата продължителност на Конкурса.
  • Награди по периоди: Термометър за чай – за период 1 – 25 бр., за периоди 2-5 – по 17 бр. Общо 76 броя за цялата продължителност на Конкурса.
  • Първа награда се присъжда чрез избор на жури в Етап 1 и Етап 2. Наградите по периоди се присъждат чрез електронен жребий на случаен принцип, който се тегли след края на всеки период. Един участник може да спечели само една награда от всеки механизъм за целия период на Конкурса или 2 (две) награди от наградите по периоди, както и голяма награда от механизъм "Добави рецепта".
 2. Периодите и датите на теглене на печелившите са както следва:
  • Период 1: 24.11 – 7.12.2017 г.
   70 награди по периоди от механизъм "Генерирай рецепта"
   15 награди от механизъм "Добави рецепта" (термос за топли напитки от 500 ml)
   25 награди от механизъм "Добави рецепта" (термометър за чай)
   Дата на теглене: 8.12.2017 г.
  • Период 2: 8.12 – 14.12.2017 г.
   70 награди по периоди от механизъм "Генерирай рецепта"
   10 награди от механизъм от механизъм "Добави рецепта" (термос за топли напитки от 500 ml)
   17 награди от механизъм от механизъм "Добави рецепта" (термометър за чай)
   Дата на теглене: 15.12.2017 г.
  • Период 3: 15.12 – 21.12.2017 г.
   70 награди по периоди от механизъм "Генерирай рецепта"
   10 награди от механизъм "Добави рецепта" (термос за топли напитки от 500 ml)
   17 награди от механизъм "Добави рецепта" (термометър за чай)
   Дата на теглене: 22.12.2017 г.
  • Период 4: 22.12 – 31.12.2017 г.
   70 награди по периоди от механизъм "Генерирай рецепта"
   10 награди от механизъм "Добави рецепта" (термос за топли напитки от 500 ml)
   17 награди от механизъм "Добави рецепта" (термометър за чай)
   Дата на теглене: 02.01.2018 г.
  • Период 5: 1.01 – 7.01.2018 г.
   70 награди по периоди от механизъм "Генерирай рецепта"
   10 награди от механизъм "Добави рецепта" (термос за топли напитки от 500 ml)
   17 награди от механизъм "Добави рецепта" (термометър за чай)
   Дата на теглене: 08.01.2018 г.
  • Голяма награда от механизъм "Добави рецепта"
   Дата на теглене: 17.01.2018 г.
 3. Имената на печелившите се обявяват в рамките на 2 (два) работни дни след тегленето на електронния жребий.
 4. Имената на печелившите голяма награда от механизъм "Добави рецепта" ще бъдат обявени на 17.01.2018 г. Реализирането на видео клиповете ще бъде направено до края на месец февруари 2018 г.
 5. Един участник може да спечели само една награда от всеки механизъм за целия период на Конкурса или 2 (две) награди от наградите по периоди, както и голяма награда от механизъм "Добави рецепта".
 6. Публикувано в съответен период съдържание може да участва в тегленето на награди само за този период.
 7. В случай че, наградите от един период не бъдат раздадени поради липса на участници и/или на одобрени рецепти, то оставащата бройка награди ще бъде прехвърлена към следващ период.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

 1. "Кока-Кола България" ЕООД, Възложителят и/или Организаторът не носи отговорност за авторските права върху изображенията, текстовете и представените рецепти и няма да участва като страна по съдебни производства за авторските права върху изображения, текстове и представените рецепти, участващи в Конкурса.
 2. Споровете, свързани с авторските права върху изображения и текстове, участващи в Конкурса, не засягат принципа на присъждане на награда от Организатора на лице, чиято претенция е представена пред Организатора, съгласно разпоредбите на тези Официални правила.
 3. Всички регистрации след определения краен срок на Конкурса, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните, съгласно настоящите Официални правила, които участникът следва да представи за участие в Конкурса, се считат за невалидни.
 4. "Кока-Кола България" ЕООД, Възложителят и/или Организаторът няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.
 5. "Кока-Кола България" ЕООД, Възложителят и/или Организаторът не отговаря за качеството на наградите, както и за каквито и да било вреди/щети настъпили от ползването на наградите.
 6. "Кока-Кола България" ЕООД, Възложителят и/или Организаторът не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не декларира получената от нея/него награда спрямо изложеното в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА

 1. "Кока-Кола България" ЕООД, Възложителят и/или Организаторът има неотменимото право да прекрати Конкурса по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. Всеки потенциален съдебен спор между "Кока-Кола България" ЕООД, Възложителя и/или Организатора и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

РАЗДЕЛ 12. ПУБЛИЧНОСТ

 1. С участието си в настоящия Конкурс участниците декларират, че направените от тях изображения и текстове са авторски. В случай че се установи, че това не е така, "Кока-Кола България" ЕООД, Възложителят и/или Организаторът си запазва правото да ги дисквалифицира.
 2. С участието си в настоящия Конкурс участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Конкурса и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в него, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Конкурса и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни, видео или интернет материали от Организатора за нуждите на Конкурса, като не се дължи заплащане от негова страна.
 3. С участието си в настоящия Конкурс участниците дават изричното си съгласие направените от тях изображения и представените рецепти, с които участват в Конкурса, да бъдат приготвяни от трети лица, фото- и/или видео—заснемани, да бъдат използвани от "Кока-Кола България" ЕООД, Възложителя и/или Организатора за целите и нуждите на Конкурса и в частност дават съгласието си за публичното им показване за неограничен период от време на създадения за целите на Конкурса микросайт www.cappyhot.bg, на Facebook страницата на Cappy Bulgaria (https://www.facebook.com/Cappy/), в уебсайта на Cappy с адрес http://www.cappy.bg, в YouTube канала на Cappy на адрес https://www.youtube.com/user/loveyourday, други официални социални канали на Cappy, както и да бъдат използвани в печатни материали, в социални медии, за PR цели и в търговски комуникации без каквото и да било заплащане или възнаграждение от страна на "Кока-Кола България" ЕООД, Възложителя и/или Организатора.

РАЗДЕЛ 13. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес: www.cappyhot.bg за периода на Конкурса.
 2. Повече информация за Конкурса може да бъде получена на телефон: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България).
 3. Участвайки в този Конкурс, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.
 4. С участието си участниците декларират, че са на възраст над 13 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящия Конкурс.
 5. В случай че награда бъде спечелена от участник под 18 години, Организаторът ще изиска приемане на наградата от негов родител/настойник и при липса на такова приемане, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред участник съгласно списък на резервните участници, избрани чрез електронен жребий за спечелването на награда.
 6. Спечелилите награда от Конкурса подписват изрична декларация за съгласие с условията по Раздел 12 при получаване на наградата и протокол за получаване на наградата.